[1]
A. R. Abd Ghani and M. Yahaya, “BENTUK DAN KAEDAH PELAKSANAAN KURIKULUM INSTITUSI TAHFIZ PERSENDIRIAN DI NEGERI JOHOR”, J. Aq. Iss. Kon., vol. 4, no. 2, pp. 11–23, Dec. 2021.