Abd Ghani, Abdul Rahman, and Mardhiah Yahaya. 2021. “BENTUK DAN KAEDAH PELAKSANAAN KURIKULUM INSTITUSI TAHFIZ PERSENDIRIAN DI NEGERI JOHOR”. QIRAAT: Jurnal Al-Quran Dan Isu-Isu Kontemporari 4 (2):11-23. https://qiraat.kuis.edu.my/index.php/qiraat/article/view/27.