Abd Ghani, A. R., & Yahaya, M. (2021). BENTUK DAN KAEDAH PELAKSANAAN KURIKULUM INSTITUSI TAHFIZ PERSENDIRIAN DI NEGERI JOHOR. QIRAAT: Jurnal Al-Quran Dan Isu-Isu Kontemporari, 4(2), 11–23. Retrieved from https://qiraat.kuis.edu.my/index.php/qiraat/article/view/27