[1]
Abd Ghani, A.R. and Yahaya, M. 2021. BENTUK DAN KAEDAH PELAKSANAAN KURIKULUM INSTITUSI TAHFIZ PERSENDIRIAN DI NEGERI JOHOR. QIRAAT: Jurnal Al-Quran dan isu-isu kontemporari. 4, 2 (Dec. 2021), 11–23.