TEKNIK PENGURUSAN MASA MENGULANG HAFAZAN AL-QURAN DALAM KALANGAN PELAJAR TAHFIZ MARSAH JOHOR

Authors

  • Mohd Nazir Kadir Kolej Pengajian Islam Johor (MARSAH)
  • Muhammad Yaslam Yauzi Kolej Pengajian Islam Johor
  • Dzakiah Al Miskiah Mohamed Salleh Sekolah Pendidikan & Pengajian Umum, Kolej Pengajian Islam Johor
  • Wan Mohd Hazani Wan Ibrahim Kolej Pengajian Islam Johor

Keywords:

tahfiz, mengulanag hafazan, marsah

Abstract

Memorizing the Quran is not an easy task, it even requires great sacrifice. This process requires a high level of commitment, continuous effort, and heavy responsibility, especially involving the process of caring for the Quran for students who have finished memorizing the Quran. Some research that has been conducted have found that the achievement of tahfiz students has not yet achieved the objectives of tahfiz education that have been outlined. Therefore, a study needs to be done to find out the method of muraja'ah memorization of the Quran applied by the students of the Diploma in Diploma Tahfiz Al-Qur’an Wa Al Qiraat, Kolej Pengajian Islam Johor (MARSAH). This study is a quantitative study that is described descriptively to review the method of muraja'ah memorization of the Quran among student tahfiz as many as 110 respondents. The implications of this study are important to create awareness of the importance of the muraja'ah appreciation of memorizing the Quran among students so that every verse that has been memorized is always preserved in memory. This study is a quantitative study that is described descriptively to review the method of muraja'ah memorization of the Quran among student tahfiz as many as 110 respondents. The implications of this study are important to create awareness of the importance of the muraja'ah appreciation of memorizing the Quran among students so that every verse that has been memorized is always preserved in memory.

References

Abd Rahman Abd Ghani, Abdul Munir Ismail & Wahibah Twahir. (2017). Amalan hafazan al-Quran di darul quran JAKIM. Jurnal Perspektif: Special Issue 1. 125-135. Diakses dari: https://ejournal.upsi.edu.my/index.php/PERS/article/view/1773

Al-Nawawi, Abu Zakariya Yahya Sharafuddin. (1991). Al-Tibyan fi Adab Hamalah Al-Qur’an. Beirut: Maktabah al-Muayyad.

Azarudin Awang, Azman Che Mat & Ahmad Nazuki @ Marzuki Yaakub, (2011). Tahap pembacaan Al-Quran dalam kalangan pelajar di UITM Terengganu. AJTLHE: ASEAN Journal of Teaching and Learning in Higher Education, 3 (2). pp. 83-100. Diakses dari: http://journalarticle.ukm.my/2317/

Eadil Mat. (2010). Kelas khas kemahiran al-qur’an (kkq): kajian kaedah pelaksanaan dan keberkesanannya di sekolah-sekolah menengah (smk) di daerah gombak, selangor. Disertasi Sarjana Usuluddin. Jabatan Al-Qur’an Dan Al-Hadith. Akademi Pengajian Islam Universiti. Malaya Kuala Lumpur. Diakses dari: http://studentsrepo.um.edu.my/5331/1/semua_pdf.pdf

Fatimah Zaharah Ismail, Nor Hafizi Yusof, Ahmad Farimin Ahmad Osman, Rahimah Embong, Najmiah Omar, Mohamed Fathy Mohamed Abdelgelil, Mariam Nabilah Mohd Noor, Mohd. A'tarahim Mohd. Razali & Rosmalizawati Abd. Rashid. (2020). Strategi murajaah al-quran bagi huffaz di peringkat tertiari. BITARA International Journal of Civilizational Studies and Human Sciences 3(4): 177-189. Diakses dari: https://bitarajournal.com/index.php/bitarajournal/article/view/165

M. Ilyas. (2020). Metode muraja’ah dalam menjaga hafalan al-qur’an. Al-liqo: Jurnal Pendidikan Islam. Vol. V, No. 1: 1-24. Diakses dari: https://ejournal.stai-tbh.ac.id/index.php/al-liqo/article/view/140

Muhammad Syafee Salihin Hasan, Muhammad Fairuz A.Adi, Shaharuddin Saad. (2019). Aplikasi kaedah muraja’ah dalam kalangan guru tahfiz di selangor: satu analisis. 5th International Seminar on Islamiyyat Studies (IRSYAD 2019): 1062-1075. Diakses dari: http://conference.kuis.edu.my/irsyad/images/eproceeding/2019/1064-irsyad-2019.pdf

Muhammad Syafee Salihin, Ikmal Zaidi Hashim, Nik Mohd Nabil Nik Hanafi, Fatin Nazmin Mansor & Mawaddah Ahmad Mahi. (2018). Penghayatan muraja’ah al-quran dalam kalangan pelajar tahfiz al-quran dan al-qiraat kolej universiti islam antarabangsa selangor (KUIS). 5th International Research Management & Innovation Conference (5th IRMIC 2018). Diakses dari: http://rmc.kuis.edu.my/irmic/wp-content/uploads/2018/09/FULL-PAPER-IRMIC-18SYAFEE-SALIHIN.pdf

Muhammad Toriq Yaacob & Abdul Razak Mohd Zain. (2018). Perkembangan tahfiz al-quran: suatu kajian di darul quran. Kuala Kubu Bharu: Darul Quran, JAKIM. Diakses dari: http://www.darulquran.gov.my/xs/dl.php?filename=LAPORAN%20KAJIAN%20Perkembangan%20Tahfiz%20al-Quran%20Suatu%20Kajian%20di%20DQ.pdf

Nor Hafizi Yusof. (2020). Kaedah pintar murajaah al-qur`an: kajian di institusi pengajian tahfiz malaysia. TAMADDUN: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Keagamaan. Vol. 21.No. 2:219-230. Diakses dari: http://journal.umg.ac.id/index.php/tamaddun/article/view/2118

Omar Mokti. (2014). Sejarah penubuhan maahad tahfiz al-quran wal-qiraat majlis agama islam negeri johor. Buletin Kolej Pengajian Islam Johor (MARSAH) Edisi Ke-4: 15-18. Diakses dari: http://www.marsah.edu.my/v6//images/yootheme/muatturun/edisi4.pdf

Siti Suriyani Sulaiman, Ahmad Yunus Kassim. (2018). Pelaksanaan hafazan dalam program ulul albab berdasarkan jantina dan kumpulan. Indonesia Journal of Learning Education and Counseling. Vol 1, No 1: 1-10. Diakses dari: https://journal.ilininstitute.com/index.php/IJoLEC/article/view/22

Siti Suriyani Sulaiman. (2018). Kaedah hafazan: suatu tinjauan ringkas. E-Journal of Islamic Thought and Understanding. Bil. 1 Volume 2 Issue 1: 44-59. Diakses dari: https://ir.uitm.edu.my/id/eprint/22536/

Wan Ahmad Zakry Wan Kamaruddin, Firdaus Khairi Abdul Kadir & Azman Che Mat. (2021). Amalan Terbaik pengajaran dan pembelajaran hafazan al-quran dalam program ulul albab imtiaz. BITARA International Journal of Civilizational Studies and Human Sciences. Vol. 4, Issue 1: 105-126. Diakses dari: https://bitarajournal.com/index.php/bitarajournal/article/view/183

Wan Khalijah Wan Jusoh, Ahmad bin Hj. Abdul Rahman, Wan Nasyruddin Wan Abdullah & Nur Hanisah Mohammad Nor Affandi. (2013). Kaedah menghafaz al-quran yang diaplikasi oleh para pelajar darul quran, JAKIM. Jurnal KIAS. Vol. VIII. Hal. 14-27. Diakses dari: http://web.kias.edu.my/index.php/penerbitan/jurnal-terbitan-kias?layout=edit&id=101

Wati Mohamad & Marzuki Salim. (2013). Pengamalan dan kesedaran pembacaan al-quran dalam kalangan pelajar baru politeknik kuala terengganu, terengganu. Persidangan Pendidikan (Penyelidikan dan Inovasi) Dalam Pendidikan Dan Latihan Teknikal Dan Vokasional (CiE-TVET 2013). 260-278. Diakses dari: http://digilib.mercubuana.ac.id/manager/t!@file_artikel_abstrak/Isi_Artikel_855751589348.pdf

Yusri Chek & Muhammad Toriq Yaacob. (2016). Kajian tinjauan terhadap penjadualan kelas hafazan di pusat pengajian tahfiz. Kuala Kubu Bharu: Darul Quran JAKIM: 1-26. Diakses dari: http://www.darulquran.gov.my/userfiles/file/Kajian.pdf

Zainora Daud, Hayati Hussin, Muhammad Lukman Ibrahim, Abdul Rahim Ahmad & Nurfatihah Mohd Dzahir. (2016). Penghayatan konsep hamlah al-quran dari perspektif adab dan akhlak dalam kalangan huffaz: satu kajian untuk pengukuhan hafazan. Darul Quran, Jakim & Centre of Quranic Research (CQR). Memperkasa Generasi Al-Quran oleh Zulkifli Mohd Yakub Haji Mohd Yusoff & Nordin Ahmad: 202-217.

Zainora Daud. (2015). Penilaian Pelaksanaan Kurikulum Qiraat Di Darul Quran Dan Ma’ahad Tahfiz Al-Qur’an Di Malaysia. Tesis Phd Usuluddin. Kuala Lumpur: Universiti Malaya.

Published

2021-12-28

How to Cite

Kadir, M. N., Yauzi, M. Y. ., Mohamed Salleh, D. A. M. ., & Wan Ibrahim, W. M. H. . (2021). TEKNIK PENGURUSAN MASA MENGULANG HAFAZAN AL-QURAN DALAM KALANGAN PELAJAR TAHFIZ MARSAH JOHOR. QIRAAT: Jurnal Al-Quran Dan Isu-Isu Kontemporari, 4(2), 41–50. Retrieved from https://qiraat.kuis.edu.my/index.php/qiraat/article/view/2