Editorial Team

EDITOR- IN- CHIEF 

Muhammad Fairuz Bin A Adi - Universiti Islam Selangor (UIS), Malaysia

  • Orcid ID :

 

MANAGING EDITOR

Dr. Sharifah Noor Hidayah binti Syed Aziz - Universiti Islam Selangor (UIS), Malaysia

  • Orcid ID :

 

SECTION EDITOR

Wan Hakimin bin Wan Mohd Nor - Universiti Islam Selangor (UIS), Malaysia

Norhasanah binti Mohd Yusoff - Universiti Islam Selangor (UIS), Malaysia

Mohd Ikram bin Mohd Nawi - Universiti Islam Selangor (UIS), Malaysia

Muhammad Ammar Farhan bin Ramlan - Universiti Islam Selangor (UIS), Malaysia

 

EDITORIAL BOARD

Internal Editors:

Dr. Rohana binti Zakaria- Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS), Malaysia

Dr. Sharifah Noor Hidayah binti Syed Aziz- Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS),Malaysia

Ikmal Zaidi bin Hashim- Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS), Malaysia

Mohamad Redha bin Mohamad- Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS), Malaysia

Muhammad Zaid Shamsul Kamar- Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS), Malaysia

 

External Editors:

Associate Professor Dr. Abd. Rahman bin Abd. Ghani- Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI), Malaysia

Associate Professor Dr. Khairul Anuar bin Mohamad- Universiti Sains Islam Malaysia (USIM), Malaysia

Associate Professor Dr. Nor Hafizi bin Yusof- Universiti Sultan Zainal Abidin (UNISZA), Malaysia

Dr. Sabri bin Mohamad- Unversiti Kebangsaan Malaysia (UKM), Malaysia

Dr. Mardhiah binti Yahaya- Universiti Sains Islam Malaysia (USIM), Malaysia